UTeddyboy Buthelezi

U-Teddyboy Buthelezi wazalwa ngoNovemba 23 1953, eGlebelands, eningizimu yeTheku. UButhelezi waqala umsebenzi wakhe wokuqeqesha ithenisi ekuqaleni kweminyaka yama-1980. Ngenxa yemithetho yobandlululo wayengeke angeniswe kunoma iyiphi i-Tennis Academy ngenxa yebala lakhe. Uthando lwakhe ngalo mdlalo, lumkhuthaze ukuthi ayofunda phesheya ngezincwadi. Ngo-1988, waqeqeshwa njengomqeqeshi wethenisi okhokhelwayo ngaphansi kwe-United State National Tennis Academy (Texas). Waziwa njengomqeqeshi oqeqeshiwe lapha eNingizimu Afrika ngo-2003.

Njengamanje, uButhelezi ugqugquzela ithenisi emalokishini ase-Afrika ezinganeni ezincane, eziswele.

2 thoughts on “UTeddyboy Buthelezi”

  1. Although this is not acknowledged, anywhere, I would like to reveal that I am the first person, who taught Teddyboy how to play tennis, when I was his Deyi High School principal, round about 1971-1973. Before meeting Teddyboy, I had been an accomplished tennis player, myself, a winner of several titles. Since there was no tennis court in this rural land, I had to improvise one, at the school. We built a paddle tennis court with Teddybody and his school mates. That is where his tennis career began. Teddyboy, incidentally, was also a very good soccerite, with his left foot. I wish Teddyboy all the best in his career. Teddybody is an example of the gospel I have always preached – use sport to open career doors for our Black youth. Hence my interest in various sporting codes.

    Reply

Leave a Comment