Ushintsho kuMaspala weTheku ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya

Ukhetho lohulumuni basekhaya olube ngomhlaka 1 Novemba lulethe izinguqhuko ebezingalindelekile iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) esifundazweni saKwaZulu Natali. Selokhu kwaphatha uhulumeni wentando yeningi, uMaspala weTheku ubuholwa i-ANC. Ngokhetho lwango- 2016, i-ANC yakwazi ukuwina ukhetho ngo-56% wamavoti kulonyaka bathole u-42% kuphela. Lokho kube ushintsho lokuqala emuva kwesikhathi eside i-ANC iqhwakele kwesobuholi.

Kuqopheke umlando ngalemiphumela eshiye i-ANC neDA belahlekelwa amavoti. Inkatha Freedom Party (IFP) yenze ezibukwayo ithatha omaspala abebephethwe i-ANC esifundazweni saKwaZulu Natali. I-IFP iwine oMasipala abawu-5 kwaba-11 esifundazweni lokhu kusho ukuthi yengeze amadistricts abatharhu njengoba ibiphethe amadistricts amabili eyawawina ngo-2016. Ngokwezibalo IFP ibe ngeyesibili ngo-27.52% ilandela i-ANC ethole 42.74% esifundazweni sonkana. Kanti neDemocratic Alliance ithathe ubuholi bukaMasipala Umngeni okuyinto ebiqala ukwenzeka ukuthi i-DA iphathe umaspala KwaZulu Natali.

I-IFP iyinhlangano eqhakambisa amasiko amaZulu ngenxa yomholi wayo uMangosuthu Buthelezi. Umlando uveza ukuthi i-IFP yakulwela ukufakwa kweShaka’s day eseyaziwa ngeHeritage day ohlwini lamaholidi aseNingizumu Afrika. Nokho ike yazidonsela amanzi ngomsele ngesikhathi isebenzisa isithombe senkosi uMisuzulu Zulu ukukhankasa ngaphambi kokhetho lomaspala. Ukusetshenziswa kwesithombe senkosi kucasule i-ANC esifundazweni saKwaZulu Natal kanye nendlu yaseNdluknkulu. Lesi sithombe ebesihambisana nombhalo othi iqembu lihlanganyela nabelaphi bendabuko silethe ukuxhekwa okukhulu. Iqembu le-IFP libe seliphoqeleka ukuba lisisuse lesi sithombe. Ngokusho kwe-Electoral Commission of South Africa (IEC) ngenxa yokulahlekelwa amavoti i-ANC isizohola ngokubambisana namanye amaqembu komaspala.

Article Overview

The 2021 local government elections result made history as the ANC lost its majority in eThekwini and Mhlathuze the two major KwaZulu Natal Municipality. The DA, for the first time won municipality in KZN. The IFP took leadership on 5 Municipality adding 3 districts this year as it had 2 districts from previous elections. The ANC has to enter a coalition with other political parties to be able to govern these key Municipalities.

Leave a Comment