Umdlalo iKho-Kho

Umdlalo wokugijima

Okuqukethwe

  1. Okusetshenziswayo
  2. Ukwakhiwa kweqembu nezindima
  3. Incazelo yomdlalo
  4. Imithetho
  5. Ukuthola amaphuzu
  6. Isikhathi

Okusetshenziswayo

Induku noma ucwezu lukashoki.

Ukwakhiwa kweqembu nezindima

Kunamaqembu amabili abadlali abayisishiyagalolunye lilinye.
Iqembu elilodwa iqembu eligijimayo (Iqembu A) kanti elinye iqembu elijahayo (Iqembu B).
Ekuqaleni komdlalo, umdlali oyedwa ovela eqenjini eligijimayo uzobizwa ngokuthi ‘umgijimi’ (X) kanti omunye uzoba ‘umjahi’ (Y).

Incazelo yomdlalo 

Abadlali baphonsa icoin lemali ukuze babone ukuthi yiliphi iqembu elizogijima nokuthi yiliphi elizokuba neqembu elijahayo esiwombeni sokuqala.
Onke amalungu eQembu A (iqembu eligijimayo) abamba izikhundla zawo kuzikwele ezincane eziyisishiyagalombili ezingu-30 x 30cm (0) maphakathi nenkundla. Bonke abadlali bashintsha bebheke endaweni eyodwa. Isibonelo, bonke abadlali abanezinombolo ezi-odd bazobheka nenyakatho (north), futhi bonke abadlali abanezinombolo ezi-even bazobheka neningizimu (south).

Abadlali abathathu beQembu B bazoba sendaweni yokudlala. Omunye walaba badlali uzoqokwa ukuqala umjaho. Uzoqala umdlalo ngokujaha umgijimi kwiQembu A. Umgijimi uzogijimela kude nomjahi eceleni kwamalungu eqembu lakhe abekwe enkundleni.

Nanganoma yisiphi isikhathi, ‘umgijimi’ angamemeza athi ‘Kho!’ Kwelinye lamalungu eqembu lakhe abheke ohlangothini olufanayo nagijima kulo. Umgijimi (X) uzoshintsha izindawo ngomdlali amfanele ubizelwe kuye, futhi lowo mdlali uzoqala ukusebenza (ejahwa ngu-Y). ‘Umgijimi’ (X) angahamba aye kunoma iluphi uhlangothi kodwa kumele ahlale ngaphakathi enkundleni yokudlala.

Umjahi uma efuna ukushekela umgijimi onqenqemeni lomugqa ophakathi, khona-ke kufanele aqale agijime aye epalini ekugcineni kwenkundla ukuze ashintshe indlela.

Umgijimi (X) ‘uphuma’ lapho:

Othintwe ‘umjahi/ojahayo’.
Uphumela ngaphandle kwenkundla yokudlala.
Ungena enkundleni ngemuva kwesikhathi.

Imithetho

Izicatulo ezishelelayo azivumelekile enkundleni, kodwa amakhokho ebhola lezinyawo angamapulasitiki ngaphansi avunyelwe.
Akukho ukushintshwa okuvunyelwe ngesikhathi sokudlala (ngaphandle uma umdlali elimele).
Ukulwa ngendluzula akuvumelekile.
Noma imuphi umdlali owenza osebenzisa ndluzula ngabomu uzomiswa.
Ababambayo bavunyelwe ukuphenduka kathathu ngemizuzu eyisikhombisa.
Abajahayo bengaweli umugqa ophakathi nendawo.
Ojahayo engashintsha indlela kuphela lapho efika esigxotsheni ekugcineni kwenkundla.

Ukuthola amaphuzu

Umbhali wamaphuzu ubala inani lokubanjwa kanye nenombolo yamaphutha enziwe abajahayo. Amaphutha asuswa ekubanjweni ukuze anikeze amaphuzu. Isibonelo: amaphutha = 7catches = 21score = 14. Uma kunamaphutha amaningi kunokubanjwayo, iqembu elijahileyo lizobe selithole amaphuzu okususa, ngokwesibonelo: ama-fouls = 21catchches = 7score = 14A win Iqembu elinamaphuzu amaningi ekupheleni komdlalo yilona eliwinile.

Isikhathi

Kukhona amahafu amabili emizuzu eyisikhombisa lilinye. Ngemuva kwemizuzu eyisikhombisa yokuqala kudlalwa, kunesikhawu semizuzu emibili lapho abadlali bezoshintsha khona. Abadlali abathathu beQembu A manje bayabahumba ‘bayajaha’ futhi abadlali beQembu B bathatha izikhundla zabo enkundleni ‘njengabagijimi’.

Leave a Comment