UGuru Dhanasargaren

UGuru Dhanasargaren Govender waba umfundisi oyisakhamuzi e-Umbilo Shree Ambalaavanar Alayam (ithempeli lesithathu) ngo-2007. Lapho sivakashile, wasamukela ethempelini lakhe, eshiywe phakathi nesonto ntambama. Ngaphakathi, kuthule cwaka kuhlangene nephunga elimnandi lomlotha ongcwele. “Uyazi, benginomuntu waseShayina ofike lapha wathi kimi ‘ngingathandaza ngendlela yami’ ngathi, ‘akunankinga, wamukelekile kakhulu’. Futhi wahleka futhi wathandaza, futhi wakhuleka ngendlela esithandaza ngayo.” Wathi:

Kwesinye isikhathi abantu bezinkolo ezahlukene beza lapha futhi umbono wami ukuba ngingazami ukubaguqula. Kungakhathaliseki ukuthi bakholelwa kuKristu noma kumprofethi uMohamed noma amadlozi, ngizama ukwenza ukholo lwabo luqine. Ngisize amaKristu namaMoslems, abamnyama, abamhlophe namaNdiya. Lena indawo yokukhulekela futhi ningeza lapha futhi niqhubeke nithandaze kuKristu, ngiyakholelwa kulokho, ningama lapha futhi niqhubeke nithandaza kumprofethi uBuddha. Munye kuphela unkulunkulu wazo zonke izinhlanga. Nakuba kunezinqubo ezihlukene, zonke ziholela endaweni eyodwa. Uma uhamba ethempelini, wonke umuntu uyalingana. Akukho mehluko phakathi kowesilisa nowesifazane, omnyama noma omhlophe, nanoma yini enye.

Waqhubeka wathi:

Ngike ngahamba emhlabeni wonke ngathola izinkolo ezahlukene. Ngaya eZweni Elingcwele (Holy Land). Uhambo lwalapho lwalungelula. Babefuna ukwazi ukuthi kungani umNdiya aye kwa-Israel. Babecabanga ukuthi ngiyiphekula. Lapho sengingaphakathi kwaba kuhle, abantu babenobungane kakhulu kimi. Angizange ngimiswe noma ngibuzwe muntu. Ngaba kwi-Israyeli yonke, ngaya kuzo zonke izinto ezibalulekile – lapho uKristu empeleni adla khona isinkwa, lapho abethelwa khona esiphambanweni, lapho awela khona, lapho abekwa khona ethuneni – futhi ngaya lapho ngomqondo ovulekile. Kwakuyinto eyingqayizivele leyo. Kodwa uyazi, okuya khona kwangenza ngaba umuntu ongcono.”

Leave a Comment