U-Alfred Nokwe

Wazalewa e-Port St John’s, uNokwe ngokokuzalwa wayenephesenti lobuXhosa kanye nobu-Batman. UNokwe wathuthela eThekwini ngo-1942 waqala isikole eMbhoshongweni (ithempeli laseNdiya) ku-Somtseu Road owawungaphansi kweso le-Loram Government School. UNokwe wayengumfundi okhaliphile futhi othisha bathatha isinqumo sokumdlulisa ngenxa yalokho wadlulela e-St Faith’s Mission ku-Carlisle Street.

UNokwe ujoyine i-Municipal Brass Band,wafunda i-tap dance. Wyephinde abe seqenjini lamadoda elalibizwa nge- “Rockets’, ngaso leso sikhathi esifanayo wayesebenza ne-Salvation Army Social Farm.

Alfred Nokwe
Alfred Nokwe

UNokwe ube yingxenye yemidlalo yeshashalazi ehlukahlukene kanye namafilimu okubalwa kuwo i- Alan’s Paton’s umdlalo washashalazi “Umkhumbane”. Umsebenzi wakhe wamenzawaba nolwazi oluningi agcina eseludlulisela eqenjini lezinganeni emphakathini i-“Amajika”. UNokwe wathatha isikhathi sakhewazimisela ukuqeqesha iqembu ngo-1982,namhlanje leliqembuliphefoma emidlalweniefana no- Sarafina, uMabatha kanye ne-The Lion King.

UNokwe uthole imiklomelo eminingi okubalwa kuyo:

  • I-Durban Theatre Awards ngo-2002 kuya ku-2003
  • I-Blue Fountain Award for Outstanding Contribution to the South African Film Industry
  • I-A Citation for “1949” ivela ku- Ronnie Govender emamukela njengesakhamuzi saseMkhumbane
  • I-F.N.B. Vita Award for best Performance ngokuba umlingisi osekelayo njengo- “Willie” ku-Master Harold and The Boys
  • I-Life Time Achievement Fool’s Awards ngo-2004
  • I-S’swhi Award of Excellence in KwaMashu
  • I-eThekwini Living Legends Award
  • I-Recognition for preserving “Imbudledle” the late Dalton Khanyile’s legendary educational instrument

Leave a Reply