UDokotela Angelo Lambiris

UDokotela Angelo John Leonis Lambiris uyi-Living Legend emkhakheni we-herpetology, izifundo zezilwane ezihuqayo nezilwane eziphila ezweni. Ushicilele amaphepha esayensi angaphezu kuka-180 nezincwadi ezimbili. Ufunde ngezilwane ezihuqayo nezilwane eziphila ezweni emanzini iminyaka engaphezulu kwamashumi amahlanu futhi ungumnikazi weqoqo lentengo eliyigugu eliqukethe cishe izinhlobo ezingu-5000 zezinhlobo ezingaphezu kuka-480. Umsebenzi wakhe uhlanganisa izikhundla ezihlonishwayo ne-Natal Parks Board,Durrell Institute for … Read more

Durban Living Legend – Dr Angelo Lambiris

Dr Angelo Lambiris Dr Angelo John Leonis Lambiris is a Living Legend in the field of herpetology, the study of reptiles and amphibians. He has published over 180 scientific papers and two books. He has studied reptiles and amphibians for over fifty years and owns a priceless research collection comprising close on 5000 specimens of … Read more