Tu Nokwe

Besides being an actress, South African born, Tu Nokwe, is a singer, guitarist, composer, lyricist and teacher. Her passion and love for children and community is the driving force behind her music. Tu Nokwe grew up in KwaMashu, and is a member of one of the most famous South African musical families, sometimes referred to as the Jacksons of … Read more

UTu Nokwe

Ngaphandle kokuba ngumlingisikazi, uTu Nokwe ongowokuzalwa eNingizimu Afrika ungumculi, umshayi wesigingci, umqambi wezingoma, umculi wezingoma nomfundisi. Uthando lukaTu Nokwe lwezingane nomphakathi yilo olumgqugquzelayo emculweni wakhe. Lokhu kubone i-albhamu yakhe ethi-African Child iwina i-‘Best release from Africa ‘kumagazini womculo womhlaba wase-British. UTu Nokwe ukhulele KwaMashu, futhi uyilungu lomndeni odume kakhulu kwezomculo waseNingizimu Afrika, kwesinye isikhathi obizwa … Read more