UThulkana Palan

UThulkana Palan wazalelwa eMzinto ngo-1933 wathuthela eThekwini ngo-1963 eneminyaka engu-30 ubudala. Ngemuva kokuhlala isikhashana e-Clairwood, wathuthela e-Havenside, e-Chatsworth, lapho esehlale khona iminyaka engu-52. UPalan ubengomunye wezelamani ezingu-12, kodwa bekunguye yedwa ingane efundayo amabanga aphakeme waqeda umatikuletsheni. Njengomntwana ophakathi abafowabo abancane baya emsebenzini ukuze bakhokhele imfundo yakhe yamabanga aphakeme wathola umfundaze wesikole wokuqedela i-Junior Certificate kanye … Read more