Professor Malegapuru William Makgoba

Born in rural Sekhukhune, Limpopo Province, Professor Malegapuru Makgoba has an illustrious career spanning well over 30 years. Makgoba, came from humble beginnings to become one of South Africa‚Äôs living legends. As an immunologist, physician, public health advocate and academic, Makgoba shows great dedication to the health sciences and plays an active role in the … Read more

USolwazi Malegapuru William Makgoba

USolwazi Malegapuru Makgoba, owazalelwa emakhaya eSekhukhune, esifundazweni saseLimpopo, unomsebenzi oncomekayo owathatha iminyaka engaphezu kwengu-30. UMakgoba, wavela ngokuzithoba waba yenye yezungqwele eNingizimu Afrika. Njengodokotela wezifo zomzimba, udokotela, ummeli wezempilo yomphakathi nokufunda, uMakgoba ukhombisa ukuzinikela okukhulu kwezesayensi yezempilo futhi ubambe iqhaza elibonakalayo kulo mkhakha. Umsebenzi wokuba uSolwazi waqala ngo-1976 ngesikhathi ethola iziqu ze-Bachelor of Medicine and Surgery … Read more