Phyllis Naidoo

Phyllis Naidoo was born in Estcourt, in KwaZulu-Natal in 1928. From an early age she was active in the Non-European Unity Movement (NEUM). As a student, and later a teacher at Natal University (Non-European section), she organised a Human Rights Committee which helped to raise funds for the 1956 Treason Triallists and their families. Naidoo … Read more

UPhyllis Naidoo

UPhyllis Naidoo wazalelwa e-Estcourt, KwaZulu-Natal ngo-1928, kusukela esemncane wayesebenza kwi-Non-European Unity Movement (NEUM). Njengomfundi, kamuva waba nguthisha e-Natal University (i-Non-European section), wahlela iKomidi Lamalungelo Abantu elasiza ekuqongeleleni izimali zabashushisi be-Treason Trialists nemindeni yabo. UNaidoo wayeyilungu le-Natal Indian Congress (NIC) neSouth African Communist Party (SACP) kanti nomyeni wakhe, uMD Naidoo noGovan Mbeki, benza umsebenzi wokuxhasa ngomshoshaphansi … Read more