UMuzomusha Lameck Chamane

USpensei Muzomusha Lameck Chamane wazalelwa eThekwini ngo-1941. UChamane waqala ukuqeqesha ikarati ngo-1966 eneminyaka engu-25 ubudala, wayengenakho konke ukuthembela ekusetshenzisweni kwezikhali ezinobudlova ukuzivikela futhi wabona ukuthi kungenzeka ukuthi ubuciko buzosiza umphakathi wakhe. Ngo-1968, waqala ukuqeqeshwa ngaphansi kukaMnumzane L. T. Zungu. Ngesikhathi uZungu esungula i-School of Karate Kwa-Mashu, uChamane wavele waqokwa njengomsizi wakhe. Ngemuva kokuthola ibhande elinsundu … Read more