Michael Paul Sibisi

Michael Paul Sibisi was born in Umkhumbane, Durban on 23 September 1948. He went to Chesterville Secondary School where he completed Standard 9 in 1965. He proceeded to study for teaching at Adams Teachers’ Training College. His talent was uncovered by his teacher, Innocent Masondo. As there were no art classes at Adams College, he … Read more

UMichael Paul Sibisi

UMichael Paul Sibisi wazalelwa eMkhumbane, eThekwini ngomhlaka 23 Septhemba 1948. Waya e-Chersterville Secondary School lapho aqeda khona ibanga 9 ngo-1965. Waqhubeka nokufundela ubuthishela e-Adams Teachers ‘Training College. Ithalente lakhe lavulwa ngu-Innocent Masondo owayenguthisha wakhe. Njengoba zazingekho izifundo zobuciko e-Adams College, wasebenzisa iseluleko sikaMasondo wafaka isicelo sokuyofunda eNdaleni Educational Training School ngaphansi kuka-Lorna Peirson ngosizo lwezezimali … Read more