Jackie Branfield

Long-term campaigner Jackie Branfield was born in Bulawayo, Zimbabwe in 1952 and has often been described as a ‘maverick crusader’. Her ‘life’s work’ began 20 years ago at the church youth group when youngsters started approaching her for help with personal problems. Working mainly with her own common sense in the beginning, she started amassing … Read more

UJackie Branfield

Umkhankasi wesikhathi eside uJackie Branfield wazalelwa kwaBulawayo, e-Zimbabwe ngo-1952 futhi uvame ukuchazwa njengo ‘maverick crusader’. ‘Umsebenzi wakhe wokuphila’ waqala eminyakeni engu-20 edlule eqenjini lentsha yesonto lapho intsha iqala ukuza kuye izofuna usizo ngezinkinga zomuntu siqu. Ngokusebenza ikakhulukazi ngomqondo wakhe ovamile ekuqaleni, waqala ukuqoqa ulwazi olubalulekile nge-HIV / Aids nezidakamizwa ezingasetshenziswa ukuvimbela ukudluliswa ngemuva kokuhlukunyezwa. Umsunguli … Read more