UBheki Mkhwane

Wazalwa ngo-1963 wakhulela KwaMashu, uBheki Mkhwane uzakhele udomo ngeshashalazi njengomqondisi, uphrojusa, umbhali wemidlalo yezokulingisa nomlingisi. UMkhwane wabanothando lokulingisa esemncane. Ngekhono elingandile alinikwe uNkulunkulu ngebhola likanobhutshuzwayo, abaningi babecabanga ukuthi uzophelela enkundleni njengomdlali webhola elikhokhelwayo, kepha isiphetho sakhe kwakuwukujabulisa abantu. Ngesikhathi esebenza njengonogada futhi kamuva njengomabhalane othunyelwe, uBheki wasebenza ngesikhathi sakhe sokuphumula kwi-Durban Community Arts Project. Ngo-1986 … Read more

Ukunikwa Isihlangu

Umuntu onikwa isihlangu umuntu wesilisa wasekhaya osuke esedlulile emhlabeni. Kuyaywe kuqalwe ngokuthi agezwe, okuzochazwa kabanzi ngakho ngenzansi. Emva kokuba esegeziwe kulindwa isikhashana mase enzelwa isihlangu sakhe. Ngokujwayelekile uma kudlule umuntu emhlabeni kuyisiko ukuthi agezwe ngokwesintu, uma kuzogezwa umuntu kuhlatshwa imbuzi kuqala, kushiswe nempepho kubikwe kwabaphansi balowo muzi ukuthi kuzoba nomsebenzi wokugezwa kwelungu lomndeni elingasekho emhlabeni. … Read more