Umehluko Phakathi Kwesiko Nomkhuba

Ngibe nengxoxo no Mama Zandile Mthethwa, umama usixoxela ukuthi uyini umehluko phakathi kwesiko nomkhuba owenziwa abantu. Kubantu abamnyama lemikhuba seyigcine yaphenduka yaba ngamasiko futhi yenziwa iwona wonke umuntu. Umkhuba into esuke iqalwe ngumuntu oyedwa bese bonke abantu endaweni bayithande bese beyilandela kugcine sekuthiwa yisiko. Nazi izibonelo: Kukhona lokhu okokuthi uma ngabe umuntu eseshonile, eseyobekwa endlini … Read more