Umkhosi weFirewalking

Kuyo yonke iminyaka yabo engaphezu kwengu-140 behlala eNingizimu Afrika inkolo ibe namandla amakhulu kunazo zonke emphakathini wamaHindu. Nomaphi lapho babehlala khona, kwakhiwa amathempeli abasiza ukugcina ulwazi ngamagugu abo, yize iningi lalabahlali lalingafundile, lalinolwazi olunzulu njengefa ngemikhuba yabo yezenkolo, ngoba umphakathi waseTamil yiwona omkhulu kunayo yonke, isiko labo nokwenza kwabo babusa iKZN . Isizathu seFirewalk Olunye … Read more