UDokotela Sam Ramsamy

UDokotela Sam Ramsamy OIS wazalwa ngomhlaka-27 Januwari 1938 eThekwini ungumfundisi, isishoshovu nomphathi wezemidlalo. Isizinda sakhe kwezemfundo sifaka i-Springfield College of Education, eThekwini; Inyuvesi yaseNingizimu Afrika; I-Carnegie College of Physical Education, Leeds (Great Britain); I-LLD (HC) University of Toronto (Canada); Ama-Honorary Doctorates – Inyuvesi yaseS-urrey ne-Leeds Metropolitan University (Great Britain); Umuntu Ohloniphekile – Roehampton College, University … Read more