UCardinal Wilfrid Fox Napier

UWilfrid Fox Cardinal Napier OFM, indodana yesithathu kaTom noMary Napier, wazalelwa eMatatiele ngomhlaka 8 Mashi 1941. Uthole imfundo yakhe yamabanga aphansi e-Holy Cross Convent eMatatiele. Lapho eseqedile izifundo zakhe zamabanga aphakeme e-Little Flower School Ixopo, waya e-Ireland ngo-Agasti 1960 ukuyongena e-Franciscan Novice House e-Killarney, okusho ukuqala kohambo lweminyaka eyishumi ukuya ebuPristini. Ngemuva kwe-Noviciate yakhe wachitha … Read more

Cardinal Wilfrid Fox Napier

Wilfrid Fox Cardinal Napier OFM, the third son of Tom and Mary Napier, was born in Matatiele on 8 March 1941. He received his primary education at the Holy Cross Convent in Matatiele. On completion of his high school studies at Little Flower School Ixopo, he went to Ireland in August 1960 to enter the … Read more