UBaleka Mbete

UBaleka Mbete owazalwa ngomhla ka-24 Septhemba 1949 eThekwini, wayengowesifazane wokuqala ukuqokwa njengoSihlalo Kazwelonke we-ANC kanye nomgqugquzeli wamalungelo abesifazane. UMbete wakhula eyintombazane endala emndenini wezingane eziyisishiyagalombili. Ukulindelwa kwale ndima kwakha izimfanelo zobuholi obusafufusa. Ekhuthazwe ngabesifazane empilweni yakhe, okungugogo wakhe nonina, wancela amandla abo azowasebenzisa kamuva empilweni. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa eThekwini lapho asheshe waqala khona ukuzibandakanya … Read more

Baleka Mbete

Baleka Mbete born on the 24th September 1949 in Durban, was the first woman to be elected National Chairperson of the ANC and an outspoken proponent for women’s rights. Mbete grew up as the eldest girl in a family of eight children. The expectations of this role forged budding leadership qualities. Inspired by the women … Read more