Izithakazelo ZakwaNzama

Chamane! Wosiyana!
Nina bakwaNombhoco
Enawela ngezibuk’ elibanzi
Abafokazana basala becosh’ izindondo
Nina bakhandi bemkhonto.
Nzama kaZukula
Mfazi kashaywa ngemvubu
Ushaywa ngombhombolo wesidwaba
Mashumi kaLukhele
Gcugcwa kaNcameni
Owabonwa uShaka
Kanti naye bazombon’ oMhlangana
Wen’ owaf’ uvundle kabil’ esangweni
Phansi kwamasond’ ezinkomo
Ncameni kaSizane
Sizane kaNozaca
UNozaca inkosi yamaWosiyane
Nina baseNtendeni.

By: Mbusiswa Zuma
Source: Izithakazelo Nezibongo ZaKwaZulu. ET Sithole

Leave a Comment