Izithakazelo ZakwaMsimango

Nonkosi!
Muthwa!
Nina bakwaQenjwana ezimbili
Esinye singezansi
Esinye singenhla kwendlela
Nothabizolo!
Nina bakwaMzimb’ omuhl’ ongayiwa
Mlotshwa kaNtumbeza kaNtazi!
Sisho yena phela okaLwandle kaluwelwa
Nina bakwaNkambo kaMkhuhlane
Sihlangu esisind’ abetshathi baso
Mbeng’ osind’ abosi
Nina bakaKhukhulani sagida
Owakhombis’ eminy imizi ukugida
MaHlubi angelengele
Muthi wezinkomo
Mahlahlel inhloko zabafo
Isisinde asisiphiki
Ngoba kwehlulek’ amadoda
Nina bakaNsinyana iphenduk’ umfaba
Mama engimthwalel’ umhlangokazi
Angiphathel’ umkhun’ olunonhlangoba.

English Summary
These are clan praises for Msimango people.

By: Mbusiswa Zuma
Reference: Izithakazelo Nezibongo ZakwaZulu

Leave a Comment