Izithakazelo ZakwaMbatha

Shandu kaNdaba! Mageba!
Wena kaSontshikazi
Owavimba ngezinkomo
Abafokazana bevimba ngezihlahla.
Magwaz’ aphindele njengezulu
Wena kaNomngalele kaNtshele
Ngokuthwal isala sensele
UShandu akangakanani
Ngoba nasentendeni yesandl; uyenela
Ndabezitha!
Manyosi kaDlekezele!
Owaqed’ intondolo yembuzi kusa
Nina basemaMbatheni
Enabamb’ inyamazan’ engabambekiyo
Neza koMkhulu senembeth’ isikhumba sayo
Kwaze kwathiwa ningabakwaMbatha
Ngoba nambath’ uZul’ ehambaze
Dladla!
Nina bakaGubuzel’ umuntu ngehemu lakhe
Nina besikhumba senkomenkulu
Esabuya noMqubulakwaZulu
Mgidi kaNkombana
Owadl’ inyazi wayisibekela
Nina bakaKhumbul’ amagwala
UShandu wayengengakanani
Waye ngangesisu senyoni
Mbeje!
Maphiliphili ezulu lasebusika
Nina bakaMbambela Shoba
Osilevu singangamashoba ezinkomo zakwaNobamba
Mthiya ngenkomo
Abanye bethiya ngothango
Mlotshwa!
Nin’ enatheth’ icala kwasa
Navuka nalithetha ngakusasa
Nin’ eniyeng’ umuntu ngendaba
Mangcengeza kaKhali
Nina bakaSigawuzana
Nina bakwaKhumbul’ amagwala
Enadl’ inyama naze nadla neyoklusibekela
Nin’ eningashoba lankomo.

By: Mbusiswa Zuma

Source: Izithakazelo nezibongo ZakwaZulu

Leave a Comment