Izithakazelo ZakwaKhambule

Khambule
Mncube!
Mzilankatha!
Nina bakwaNkomo zilal’ uwaca
Ezamadojeyana zilal’ amankengana
Mlotshwa
Malandel’ ilanga
Mpangazitha
Magasolo
Nina basebuhlen’ obungangcakazi
Abadl’ umbilini wenkomo kungafanele
Kwakufanel’ udliwe ngabalandakazi
Nina bakaDambuza Mthabathe
Nina basemaNcubeni
Enabalekel’ uShaka
Naziphons’ emfuleni
Kwakhuz’ abantu banifihla
Naphenduk’ abakwaKhambule
Nafik’ eSwazini
Naphenduka oNkambule
Nina baseSilutshana
Nina enakhelana noMbunda
Nina bakwaMaweni.

English Summary
These are clan praises for Khambule people.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment