IShree Gopal Hindu Temple elise Temple Valley eVerulam, eThekwini

IShree Gopal Hindu Temple eliseVerulam eNyakatho yeTheku liyingqophamlando emlandweni elisukela ezinsukwini zezisebenzi zaseNdiya. Kuwuphawu emlandweni okhombisa ukuzimisela nesibindi sezisebenzi ezazicindezelwe ezaziqinile emasikweni nasenkolweni. Nakuba babekwelinye izwe, babezimisele ukulondoloza isiko labo elachumayo kuze kube manje. Nomaphi lapho behlala khona noma bebuthana khona, bamisa izindawo ezingcwele lapho bekhulekela khona.

Umlando weShree Gopul Temple

IShree Gopal Hindu Temple lakhiwa ngo-1888 ngabasebenzi abangenamsebenzi ababesebenza eMount Edgecombe Sugar Estate. Ekuqaleni izisebenzi zaseNdiya zazihlangana osebeni loMdloti River ukuze zibuke futhi zihlanganyele emisebenzini yezenkolo. Babesebenzisa izakhiwo ezakhiwe ngomhlanga nodaka ukuze bathandaze. Babevame ukuhlangana osebenni njalo ngamaSonto futhi bagcina besungule umphakathi wabo ngomgomo ofanayo wokuthandaza ndawonye ukuze bagcine inkolo yabo iphila. Becula, bakhuleka futhi besho amahubo angcwele.

Nokho, lapho izimvula ezinamandla zikhukhula usebe futhi zikhukhula izimpahla zabo zokukhulekela nezindawo ezingcwele, baphoqeleka ukuba bawele umfula baye esiqeshini sezwe okwagcina sekuyisizinda sethempeli labo. Umsindisi wayeyisisebenzi esizimele okuthiwa uBabu Talwant Singh owakhululwa ngemva kweminyaka engu-5 yobugqila. Waba usomabhizinisi ocebile futhi wathenga indawo eTemple Valley lapho wanikela khona ngamahekha ayisikhombisa ukuze kwakhiwe ithempeli. Ithempeli lakhiwe ngokhuni nensimbi futhi ngo-1893 umakhi waseGujarat ovela eNdiya walethwa ukuze akhe izindawo zokukhulekela endaweni yethempeli. Onkulunkulu ababili bokuqala benkolo yamaHindu ababekwa endaweni yethempeli kwakunguLord Vishnu kanye noLord Shiva, abadali bomhlaba nesintu.

Ngo-1896, iShree Gopal Hindu Temple labhaliswa futhi uBabu Talwant Singh wayephakathi kwabaphathiswa bokuqala bekomidi. Ngo-1908, kwanezezelwa ihholo ethempelini futhi ngo-1913 ithempeli laqedwa. Ukwakhiwa kwethempeli kwenzeka ngesikhathi esifanayo uGandhi eseThekwini. Ikomidi yakujabulela ukuba uMahatma Gandhi abenzele umusa ngokuba khona kwakhe nokuvula ngokusemthethweni ihholo ngoMeyi 1913. Ithempeli lalithuthukiswa njalo futhi lilungiswa. Ihholo lethempeli lalisetshenziswa njengesikole sokufundisa izingane ezazincishwe amathuba emphakathini wendawo okwase kuyisakhiwo esinezitezi ezimbili. Lesi sikole, esaqanjwa ngokuthi iShree Gopal School kamuva saqanjwa kabusha ngokuthi iTalwant Singh School. IShree Gopal Temple lingelinye lamathempeli amaningi emlandweni waseThekwini asebenza ukusikhumbuza ngesibindi namandla ezisebenzi ezizimisele ukunakekela nokuphakamisa isiko nenkolo yabo.

Ibhalwe uYoveshine Pillay
Umthombo :The Post Newspaper, 16 November 2010, page 15

Leave a Comment