IKZN Society for the Blind

Yasungulwa ngo-1936, i-KZN Society for the Blind isaqhubeka nokuba nezimpumputhe eziningi nezingaboni kahle kulesi sifundazwe. Itholakala eMbilo, iNhlangano inikeze iminyaka eminingi yemisebenzi ehlobene nokubona ngokugxila ekuthuthukiseni ukuhlunyeleliswa kwezimilo, imfundo namathuba omsebenzi emphakathini wezimpumputhe ewusebenzelayo. Namuhla, lezi zinsiza zenziwa ngezinhlelo ezihlukahlukene.

Ukukwazi ukufunda nokubhala kungenye yamakhono asemqoka afundiswayo. Lokhu kwenziwa ngokufundisa i-braille, uhlelo lwamachashazi amele izinhlamvu, okwenza abantu abayizimpumputhe nabangaboni kahle baveze imibono yabo ngokuzimela; ilungelo abantu ababonayo abavame ukungalinaki.

Kunezinye izinhlelo eziningi iNhlangano enikezela ngazo:

  • Uhlelo Lokuqeqeshwa Kwekhompyutha lusiza abafundi ngokufunda ukwenza umsebenzi ngokujwayela, basebenzisa ikhompuyutha ukuthinta kanye nezimpawu zomsindo.
  • Uphiko lwe-Early Childhood Development lusiza izingane ezisukela ezinyangeni ezingu-6 kuye eminyakeni engu-6 ubudala. Izingane zifundiswa ukuqonda okuyisisekelo ngokuma kwezinto (shapes) ukusiza ekufundeni kwazo kamuva kwe-Braille. Iphinde ivumele izingane ukuthi zihlanganyele nabanye ukuze zabelane futhi zizwe ubumnandi bokudlala phakathi komunye nomunye.
  • Ukuqeqeshwa kokuhamba kufundisa abafundi indlela yokusebenzisa induku emhlophe futhi kwenza labo abangaboni kahle bakwazi ukubona izinto endleleni yabo. Uhlelo lomculo lunikeza indawo yokuveza ikhono, eyenza ubudlelwano obukhulayo nabasebenzi abajoyina ngazikhathi zonke.
  • Ukuthuthukiswa kwamakhono kanye nophiko lwamabhizinisi amancane luqeqesha ukwenza obhasikidi namakhono ebhizinisi, okwenza abafundi bakwazi ukuzimela ngokwezimali. Imikhiqizo idayiswa e-KZN Society for the Blind store bese isakazwa ngabaklami bangaphakathi, bese imali ibuyiselwa enhlanganweni.

Ezinye izinsiza ezihlinzekwayo zifaka phakathi umtholampilo wamehlo kanye nendawo yokuhlala yabantu abadala abayizimpumputhe.

Funda kabanzi nge-KZN Society for the Blind ngokuvakashela iwebhusayithi yayo www.kznblind.org.za