KZN Society for the Blind

Established in 1936, the KZN Society for the Blind continues to be a lifeline for many blind and partially sighted people in this province. Located in Umbilo, the Society has offered many years of sight-related services with its focus on improving rehabilitation, education and employment opportunities for the blind community they serve. Today, these services are facilitated … Read more

IKZN Society for the Blind

Yasungulwa ngo-1936, i-KZN Society for the Blind isaqhubeka nokuba nezimpumputhe eziningi nezingaboni kahle kulesi sifundazwe. Itholakala eMbilo, iNhlangano inikeze iminyaka eminingi yemisebenzi ehlobene nokubona ngokugxila ekuthuthukiseni ukuhlunyeleliswa kwezimilo, imfundo namathuba omsebenzi emphakathini wezimpumputhe ewusebenzelayo. Namuhla, lezi zinsiza zenziwa ngezinhlelo ezihlukahlukene. Ukukwazi ukufunda nokubhala kungenye yamakhono asemqoka afundiswayo. Lokhu kwenziwa ngokufundisa i-braille, uhlelo lwamachashazi amele izinhlamvu, okwenza abantu … Read more