Iculo likaNkosazana Magogo

UNkosazana Magogo usomaciko owazalwa yiNkosi yakwaZulu uDinuzulu noNkosikazi Silomo, ngonyaka ka-1900. UNkosazana Magogo ngumama kasopolitiki uMntwana uMangosuthu Buthelezi. Abalobi bomlando bayibabaza kakhulu indima kaNkosazana Magogo kwezobuciko baseNingizimu Afrika.

Wayaziwa kakhulu ngomculo nangezinkondlo.

Ngokubika kwe-sahistory.org.za, kuthiwa uNkosazana Magogo ungumsunguli womculo wesintu kanti wayephiwe kakhulu ekushayeni isigubhu nesithintolo.

Ngike ngaba nethuba-ke lokubuka nokuqopha uZawat Yemungu, umculi nomlandeli kaNkosazana Magogo eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngenyanga kaMfumfu kuwo lo we-2018, ethulwa yiqhawe lomculo uMbuso Khoza.

Awuke ulalele lapha ezansi:

 

Article Overview

This article celebrates the musicality of Princess Magogo (1900 – 1984), a South African artist regarded as the pioneer of South Africa’s classical music.  She was an instrumentalist, a poet, singer and composer.

Princess Magogo who comes from a rich familial heritage, was the daughter of Dinuzulu kaCetshwayo and Queen Silomo. She was the mother of the South African politician, Prince Mangosuthu Buthelezi.

The article contains a recording of Zawat Yemungu, a South African musical scholar singing a Princess Magogo composition. The audio recording was made in Durban in October 2018.

Leave a Comment