History of Duma Surname

The surname Duma comes from the place called KwaDumisa where Duma people used to fight with lions and win. The word Duma means ‘famous’. Now, you can find Duma people everywhere.

Duma praises
Duma,
Mthombeni,
Ulwandl’ olungawelwa,Oluwelw’ izinkonjane,
Zon’ ezihamba phezulu,Abangongoloz’ abaphekwa netshe,Itshe lavuthwa kuqala, basala bona.

IsiZulu Summary
Isibongo sakwaDuma sitholaka endaweni yakwaDumisa lapho abantu bakhona babelwa namabhubesi bawahlule. Manje batholaka noma ngabe yikuphi abantu bakwaDuma.

By: Bongiwe Ndlovu

3 thoughts on “History of Duma Surname”

  1. A place called Dumisa is very recent and we did not get our surname from the place. Our father “Dumisa” (Dumisa kaMvenya) settled at the place from midlands. The place was named after us… Not that we were named after it. Thank you

    Reply

Leave a Comment