Amaqabunga kabhanana ayisitsha somdabu sokudlela kwabaseNdiya

Okuqukethwe

  1. Isingeniso
  2. Ithuluzi elisebenziseka kalula ekhishini
  3. Amapuleti amaqabunga kabhanana
  4. Ukuphakela emaqabungeni kabhanana
  5. Ukuba umuthi kwamaqabunga kabhanana

Isingeniso

Lapho izisebenzi zofika eNingizimu Afrika eminyakeni engu-150 edlule zivela eNdiya, zafika nengxenye enkulu yamasiko nemikhuba yazo, kanye nokusetshenziswa kwamahlamvu kabhanana emasikweni okupheka. Ubhanana ubuyingxenye yesiko lamaNdiya kusukela kudala futhi usetshenziselwa izinjongo ezahlukahlukene. Ngenxa yokunambitheka okuthambile, okufana netiye ngesikhathi sokupheka, izindlela zokupheka eziningi zincike eqabungeni likabhanana ngokunambitheka kwawo okukhethekile kanye nephunga elimnandi.

Ithuluzi elisebenziseka kalula ekhishini

Iqabunga likabhanana liyithuluzi lasekhishini elisebenziseka kalula, elinobungani nemvelo, elingena emhlabathini kalula. Esikhundleni sokusebenzisa ucwecwe lwe-aluminium noma upulasitiki ukugoqa, omama baseNdiya babevame ukugoqa ukudla engamaqabunga ukuze bagweme ukoma noma ukunamathela; iphinde ibambe ukushisa futhi isebenza kahle kakhulu ekugcineni isitimu kanye nokuvimbela ukunamathela.

Amapuleti amaqabunga kabhanana

Amaqabunga kabhanana awusizo uma ubeka phansi futhi uphake ukudla kuwo njengepuleti elikhulu ikakhulukazi asebenziseka kalula emicimbini efana nezinsuku zokuzalwa nemishado lapho kunezivakashi eziningi. Ukudlela eqabungeni likabhanana kuthathwa njengokuhlanzekile futhi kunempilo. Ukunikeza izivakashi ngamaqabunga kabhanana kuthathwa njengokuthobeka nenhlonipho. Ngenxa yokuthi amaqabunga athambile, umuntu akakwazi ukusebenzisa okokusika; AmaNdiya ayavuma ukuthi ukudla kwendabuko kwamaNdiya kunambitheka kangcono uma kudliwa ngezandla. Kuwumkhuba futhi ukudla izidlo ezinoshukela eqabungeni ngaphambi kwesidlo esikhulu.

Ukuphakela emaqabungeni kabhanana

Lapho ukudla kunikezwa abantu ngamaqabunga kabhanana, umninikhaya uphaka irayisi elimhlophe, isishebo semifino kanye ne-dhal emanzi, ekususa ezitsheni ukuya eqabungeni, kanye nokudla okungesiyo imifino kufakwa ezitsheni ezincane eduze kweqabunga. I-Protocol ibeka uhlelo okufanele kudliwe ngalo: irayisi kuqala, bese kuba i-dhal, bese kuba imifino namafutha ane-iron, ukudla kunikezwa/kudliwa ngaleyo ndlela. Kulusiko futhi ukuhlala phansi kumata nge-lotus phozi (padmasana) lapho udla. Ukukhombisa ukwabukela, izihambi zizogoqa iqabunga likabhanana libheke kuzo uma ziqeda ukudla, lokhu kusho ukuthi ukudla bekumnandi. Ukugoqa iqabunga ngendlela ephambene, kude nawe, kusho ukunganeliseki.

Ukuba umuthi kwamaqabunga kabhanana

AmaNdiya akholelwa ukuthi amaqabunga kabhanana nawo anegalelo kwezolapha. Ukudlela eqabungeni likabhanana njalo kufanele kushiye ubuso bakho nesikhumba sicwebezela.

Leave a Comment