Amabhishi eTheku

Uma ucabanga ezokugcebeleka eThekwini, ulwandle ngenye yezindawo ezihamba phambili.  I-Indian Ocean yaziwa ngokuba nesifudumezi ngonyaka okwenza kubhukudeke kamnandi. Kepha lonyaka ubenezinkinga eziningi eziphazamise ezokuncebeleka (tourism) ngezindlela ezahlukene. Ukubheka nje ezinye zezinto eziphazamise ukusebenza kwamabhishi eThekwini (Durban beaches).

  • Imigomo yeCovid 19 iholele ekuthi kuvalwe amabhishi ngenxa yokuzama ukuvikela ukuthelelana ngobhubhane. Kuke kwaba isikhathi izwe liku level 4 lapho ukubhukuda nokunye okuningi bekungavumelekile.
  • Ukushintsha kwesimo sezulu okungavamile KwaZulu Natali ngenyanga edlule (Agasti). Ukubanda okuyisimanga nokukhithika okubekhona kuyinto engavamile kakhulukazi ngenyanga ka- Agasti kulesi sifundazwe. Yize lokhu kukhithiza kungabanga isikhathi eside kodwa eThekwini indawo ejwayeleke ngokufudumala kuzwelile kakhulu.
  • Ukuvalwa kwamabhishi agudla iNorth Coast yeTheku ngenxa yokudungeka noma ukungcola kolwandle ngemuva kokusha kwendawo yenkampani i- United Phosphorus Limited (UPL) eCornubia. Lendawo ebingcina amakhemikhali engadadulwanga, ukusha kwayo kwangcolisa nolwandle kwabulala ofishi kwavimba nokungcebeleka ebhishi.

Ezokungcebeleka (tourism) ziphazamisekile ngokungasebenzi kahle kwamabhishi ngenxa yezinqinamba ababhe ezingenhla. Amabhishi athathwa njengendawo yokungcebeleka ehamba phambili. Njengoba sekusondele ihlobo okuyisikhathini sezivakashi kungakuhle futhi kungasiza ukungabi nezinqinamba ezizophazamisa ukugcebeleka emabhishi.

Article Overview

Durban beaches are arguably the City’s top tourist attraction. But this year certain incidents have affected the beaches’ opening and the tourism industry. The lockdown regulations are one of factors that affected the operation of these site. The contamination from UPL has also affected the tourism as Umhlanga is one of the most popular tourism locations.

Leave a Comment