Ama-hits kaRiky Rick

Ukuhamba kuka Riky Rick kuthuse abaningi. Kuningi akwenze ngesikhathi esincane asiphilile. Baningi futhi nabebethola ugqozi ngomsebenzi wakhe kanye nangendlela abezikhandla ngayo. Leliciko laziwa ngisho phesheya kwezilwandle ngenxa yendlela abezikhandla ngayo. Okujabulise kakhulu ngisho nomndeni wakhe ukuthi ubehlonishwa esaphila ngamagalelo akhe. Futhi ubethandwa kakhulu enenqwaba yabalandeli abathakasela umculo wakhe. Ngisho nezinkampani ezinkulu bezisebenzisana naye ukukhangisa izinto zazo.

Maningi amaciko asebenze nawo futhi acula izinhlobo ezihlekene zomculo. Lokho kusho khona ukuthi ubephiwe ngoba ubekwazi ukucula izinhlobo ezahlukene zomculo. Ziningi izingoma abandakanye nazo maqede zathandwa kakhulu abantu. Nama-albums awakhiphile abe nama-hits athandwe kakhulu abantu. Ubekhona ngisho kwingoma eyacishe yahlukanisa unyaka kaBig Zulu lapho akasebenzisene khona naye kanye neNtaba yaseDubai. Lapha sithi ake sikhethe izingoma ezimbalwa zakhe ezithandwe kakhulu abantu. Ezinye zazo zihlanganisa namanye amaciko abebambisene nawo.

Lezi ezinye zezingoma adume kakhulu ngazo. Kuzona ubesebenza namanye amaciko afana noFocalistic, Major Leage Djz, Casper Nyovest, Big Zulu kanye namanye amaciko. Kanti ke futhi ubenendlela yakhe ehlukile yokubhala izingoma nokungena kwicula uma ebambisene nelinye iciko kwingoma yalo. Ziningi izingoma aziqophile ingakho ilowo nalowo mhlambe enohlu lwakhe lwezingoma zika Riky Rick acabanga ukuthi zihamba phambili. Uma ungumculi into ebusisa kakhulu abantu umculo wakho ngoba iwona abakuthandela wona. Ngisho umuntu ongakwazi ebusweni kodwa uma ezwa ingoma yakho athinkeke. Baningi abantu abebewazi umculo ngokuwuzwa nje emsakazweni kepha bemthanda. Kanti izona futhi lezingoma zakhe ezaphinde zamhlomulilisa ngezindondo ezahlukahlukene.

Brief overview

Riky Rick remains an iconic figure in the music industry through his artistry, fashion sense and persona. Some of his songs became national anthems of the youth. Here we take a look at some of the songs which could unarguably be considered best songs he worked on. They also feature other artists across South Africa.

Leave a Comment