Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uNMR Avenue kwaba uMasabalala Yengwa Avenue

UNMR Avenue waqanjwa ngomunye wemikhakha emidala kunayo yonke eNingizimu Afrika, iNatal Mounted Rifles, esesekhona njengamanje ekhombisa ukubalwa kwabantu ngama-21st century eThekwini. Indlunkulu yaseNatal Mounted Rifles isekhoneni lalapho okwakunguNMR Avenue noWalter Gilbert Road. Isakhiwo esihle sesimanjemanje esaziwa ngeNMR House kwake kwaba yisakhiwo sezindiza iStamford Hill.

UMasabalala Bonnie Yengwa wazalwa ngo-1923 eduzane naKwa- Maphumulo eNatali. Wathonywa kakhulu ngubaba wakhe owayekade elwa nokuvukelwa kweBambata futhi wabamba iqhaza emkhankasweni wokulwa namaphasi wango-1919. Wajoyina i-ANC ngo-1945 futhi waba nesandla ekusungulweni kophiko lwentsha. Ngemuva kokuhlaselwa izikhathi eziningana nokuboshwa, wabalekela eSwazini wabe eseya eNgilandi. Washonela ekudingisweni ngo-1987.

Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso nguPeter Machen

Leave a Reply