Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni u-Alice Street kwaba uJohannes Nkosi Street

U-Alice Street waqanjwa ngegama likaGrand Duchess u-Alice Maud Mary waseHesse, indodakazi yesibili yeNdlovukazi uVictoria noPrince Albert. Wazalwa ngo-1843 eBuckingham Palace futhi wabhapathizwa nguMbhishobhi Omkhulu waseCanterbury. U-Alice wagcina eshade neNkosana uLouis waseHesse (iHesse kwakuyisifunda esiseMpumalanga yeJalimane) kepha hhayi ngaphambi kokuncelisa ubaba wakhe ngesikhathi somkhuhlane omncane we-typhoid owathatha impilo yakhe.

UJohannes Nkosi wayengomunye wabaholi bokuqala beqembu lamaKhomanisi laseNingizimu Afrika okwathi, ngaphansi kobuholi bakhe, bafaka uchungechunge lwemibhikisho bephikisana nohulumeni wabamhlophe bangaleso sikhathi. Izenzo zikaNkosi kanye nemibono yama-Africanist kwagxilisa ukuqonda kwezepolitiki kubantu base-Afrika kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Ushone ngesihluku ku-Alice Street eneminyaka engu-25 ngenkathi ehola umkhankaso we-anti-dompas.

Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso nguPeter Machen

Leave a Reply