Ukufuduka Komndeni wamaQadi

Umndeni wamaQadi uyingxenye yoMbuso wamaZulu. Ngemuva kokubulawa kweNkosi uShaka baba ngabesibili ohlwini, ngakho bathuthela eS’bubulungu eNyakatho yeTheku, KwaZulu Natali.

Imvelaphi nokufuduka kwabo

UMzinyathi, yindawo lapho leli qembu labantu lihlala khona ngemuva kokubaleka endaweni yalo yokuqala. Lesi sizwe sasinethalente kakhulu futhi sinombono wobuchwepheshe uma kukhulunywa ngokuhlelela izimpi, lokho kwakudale ukuxhumana okukhulu phakathi kwabo neNkosi uShaka. Ababulali beNkosi uShaka babehlala ngokwesaba umndeni wakwaQadi ngemuva kokuthi bambulale. Banqume ukuhlasela umndeni. AmaQadi anquma ukubalekela eS’bubulungu. Bahlukana kodwa iqembu elilodwa lavuselela umndeni wamaQadi. UMzinyathi utholakala ku-ward 3 ngaseNanda Mission.

Indlela Yokuphila

Indawo yaseMzinyathi ingaphansi kwamakhosi futhi iningi labantu baqhuba amasiko amadala esiZulu. Inkolo enabalandeli abaningi  i-Nazareth Baptist Church (Shembe) kanye ne-United Congregation Church of Southern Africa (UCCSA) okuyinhlangano yezithunywa zevangeli. Izinhlangano zomphakathi azisebenzi kepha kunezinhlaka ezikhona. Iningi labantu alikhathazeki kangako ngezinkinga zomphakathi. Le ndawo inezintaba ngokomlando, imifula isigodi kuze kufike emadamini amakhulu nendawo lapho khona isiko  pkhansi.

Ukushintshwa kwamagama

  • AmaQadi: Qadi clan
  • S’bubulungu: indawo manje ebizwa nge-Ballito
  • uMzinyathi: umuzi wezinyathi (“House of the Buffaloes”), zaziziningi izinyathi endaweni.