Uhlonyuliswe ngeGrammy Award uBlack Coffee

Umculi odume kakhulu eNingizimu Afrika kanye naphesheya kwezilwandle uMnu Nathi Maphumulo odume kakhulu ngelika Dj Black Coffee uzithole eseqopha umlando ngokuhlonyuliswa ngendondo yeGrammy. Umcimbi wezindondo zamaGrammy zibanjelwa ezweni lase Melika “United States of America” kanti ke lapho kusuke kuhlonyuliswa abenze kahle emculweni futhi umculo wabo othakaselwa umhlaba wonke jikelele. Lokhu kusho ukuthi umsebenzi kaNathi Maphumulo uhlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele ingakho nje ethole nale ndondo yama. UBlack Coffee unqobe ngaphansi kohlu olubizwa ngokuthi yiGrammy award for Best Dance/Electronic Album ngaphansi kwecwecwe lakhe elibizwa ngokuthi iSubconsciously ungowokuqala ezwenikazi lase Afrika ukunqoba ngaphansi kwaloluhlu.

isithombe ngabakwa IOL

Ezisholo yena umfokaMaphumulo uthi isizathu sokwenza lokhu akwenzayo ingoba ufuna ukuqhakambisa iNingizimu Afrika emhlabeni jikelele ngokuphakamisa iflege lasemzansi. Uthi ukuhlomula kwakhe kulezi ndondo kumenza abone ukuthi amandla nezithukuthuku zakhe enza i-album yakho ekuphelelanga ezini kepha uyahlonishwa umsebenzi wakhe. Uphinde wakuveza ukuthi isifiso sakhe ukusiza amanye amaciko asezwenikazi lase Afrika umsebenzi wawo uhlonishwe emhlabeni wonke futhi uye phambili. UBlack Coffee uzalelwe eThekwini wase eyohlala e-Eastern Cape eneminyaka eyisishagalombili. Ukuhlabana kwakhe kunconywe nawu mongameli wakuleli uMnu Cyril Ramaphosa uthe umbonga kakhulu uBlack Coffee ngokuphakamisa iflege lase Ningizimu Afrika kanye nokugqugquzela amaciko amasha ukuthi nawo umculo wawo uthakaselwe umhlaba wonke.

Brief overview

South Africa’s DJ Black Coffee has won a Grammy award, making history as the first African to win a Grammy in the “Best Dance/Electronic Album” category. His recent accolade has been celebrated by South Africa’s president Ramaphosa. In his speech, the president stated that he thanks Black Coffee for “flying the flag and inspiring a new generation of talent to take over the world”.