UGreta Schoeman

Umsunguli we-Highway Hospice nomqondisi we-Lasting Post, uGreta Schoeman wazalelwa eNgilandi ngo-1935 futhi waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumhlengikazi eBrithani ngaphambi kokuthuthela eNingizimu Afrika nomyeni wakhe. UGreta waqeqeshelwa ukuba ngumhlengikazi e-Sir Michael Sobell House e-Oxford eNgilandi wabe esebuya ezosungula i-hospice yokuqala saseNingizimu Afrika ngo-1982.

Greta Schoeman

Ukufa kukababa wakhe ngenxa yomdlavuza okwagqugquzela uGreta ukuthi avulele ikhaya iziguli ezinomdlavuza ngo-1982, ngemuva kokuchitha isikhathi e-UK efunda ngama-hospice nokuthi asize kanjani ekunciphiseni ukuhlupheka kweziguli nezihlobo. Kwaphela iminyaka emibili, ikhaya likaGreta lisetshenziswa njengendlunkulu ye-Highway Hospice, lapho bonke abanakekeli, abasebenzi bezokuphatha kanye nabaxhasi bezimali besebenza ngokuzinikela okungenanzuzo. Ngesikhathi kuthengwa izakhiwo zangaphandle ngoNovemba 1983, isibhedlela sasivele sinakekele iziguli ezingu-183, ezingu-29 kuzo zazinakekelwa ekotishi lezivakashi likaGreta, ababa ngabokuqala ukunakekelwa ezweni.

I-Hospice ihlinzeka iziguli ezinesifo esingalapheki kanye nokwesekelwa abanakekeli bazo kanye nemindeni yazo kanye nemfundo nokuqeqeshwa kokunakekela, nasekuthuthukiseni ama-hospice omphakathi. Zonke lezi zinsiza zihlinzekwa ngaphandle kokukhokha. UGreta wahlonishwa yiNdlovukazi u-Elizabeth II ngesikhathi eklonyeliswa nge-MBE ngokuhlonipha umsebenzi wakhe waphinde wathola ne-Paul Harris Award

Kuze kube ukudlula kwakhe emhlabeni ngomhla ka-9 Novemba 2014, uGreta wayengumqondisi we-Lasting Post. Ubebuye abambe iqhaza kwi-Highway Hospice Trust Fund nakwezinye izinhlelo zokuqongelela imali.

Isithombe ngezilokotho ze- www.expressions.co.za.