IHighway Hospice

I-Highway Hospice iyisikhungo sokunakekela abagulayo esidala kunazo zonke eNingizimu Afrika, futhi yasungulwa ngoJuni 1982 nguGreta Schoeman . I-Hospice inikeza ukunakekelwa nenduduzo ezigulini ezinezifo ezingelapheki, kanye nokweseka abanakekeli bazo kanye nemindeni. Indawo ehlanganisa Izinsiza zale hospice eyodwa ingaphezu kwamakhilomitha angu-2000, isuka eBallito enyakatho noMasipala weTheku yehle ize iyofika eManzimtoti maphakathi nezwe ize iyofika e-Hillcrest.

Kububanzi bomphakathi waseThekwini, i-Highway Hospice ithumela abahlengikazi ababhalisiwe nosonhlalakahle ukuthi bayonakekela noma ubani odinga usizo lwabo. Okubalulekile ngomsebenzi wabo ukunakekelwa okuphinde kudluliselwe emindenini yeziguli ezigulela ukufa, evame ukukhungathekiswa izimo ezithinta ukuhlupheka kwabathandekayo bazo. Inqwaba yemindeni yaseThekwini iye yasizwa kulesi sikhathi esibuhlungu ngabakwaHighway Hospice, abanikeza usizo mahhala.

Highway-Hospice-Association
Highway-Hospice-Association

I-Hospice yaqalwa ngenxa yokwesaba ukuthi abantu abaningi abagulela ukufa bangena ezibhedlela ezinkulu ukuze bathole ubuhlengikazi nokunakekelwa kwezempilo. Ukuze kuncishiswe ukukhathazeka kwiziguli ukuhlukaniswa nabantu ezibathandayo, noma imizwa yesizungu kwesinye isikhathi edalwa izikhungo ezinkulu, u-Greta Schoeman uhlinzeke ngophiko lokuqala lweziguli ezigulela ukufa eNingizimu Afrika endlini yezivakashi yakhe, ikhaya lakhe. Bonke abanakekeli, izisebenzi zokuphatha kanye nabaqoqi bezimali abahilelekile ku-Highway Hospice kulesi sigaba babengamavolontiya futhi umuzi kaGreta wasetshenziswa njengendawo yomhlangano nendlunkulu iminyaka emibili.

Ngemuva komkhankaso wokuqongelela isikhwama i-Hospice yathuthelwa endaweni yayo ku-59 Locksley Drive, ehlalisa iziguli eziyi-8 kanye namahhovisi okuphatha. I-Hospice iphinde ihlinzeke ngemfundo noqeqesho ekunakekelweni kweziguli, ukweluleka kanye nokuthuthukiswa kwezindawo ezinakekela abagulela ukufa emphakathini endaweni yaseThekwini. Ukunakekela umuntu onesifo esingalapheki kuyakhathaza futhi kukhandla ngokomzimba. I-Highway Hospice inikeza ukwelulekwa nokuqeqeshwa kulemindeni nakubanakekeli, ibanike amakhono nokusekelwa abakudingayo ngaphezu kokusekelwa okungokoqobo kwabahlengikazi ababhalisiwe abeza emakhaya abo ukuze basize noma nini lapho kunesidingo.