UZorha Sooliman

UZohra Sooliman unguthisha oyinhloko ngokomsebenzi futhi ungumsunguli kanye nomphathiswa walaba abahlonishwa umhlaba wonke i-Gift of the Givers Foundation,okuyinhlangano enkulu kunazo zonke yokubhekana nezinhlekelele enemvelaphi yase-Afrika kuleli zwekazi. USooliman unentshisekelo ekhethekile ekufukulweni kwabantu besifazane nezingane. Usungule i-Gift of the Givers Careline Counselling Services ngokuphendula isidingo soxhaso lwezengqondo kulo lonke elaseNingizimu Afrika.

uZohra Sooliman

Sooliman waphothula iziqu ze-Bachelor of Social Science e-University of KwaZulu- Natal. Izintshisekelo zikaSooliman zibandakanya i-Family Law, HIV/AIDS Counseling and Life skills Education. UZohra njengamanje uqhubeka nezifundo zakhe ze-psychology.

UZohra ubuye abe ngumphathiswa kwiBhodi ye-African Centre for Childhood Distant Education in Africa kanye ne-Alternative to Violence Project okuyizinyathelo ze-University of KwaZulu-Natal ngokubambisana ne-UNICEF, REPSSI ne-AUSAID.

Leave a Reply