UVusa Ximba

UVusa (ovame ukubizwa ngoVusi) wazalwa ngo-1936 eSiyamu, eyaziwa nangokuthi KwaCaluza eMgungundlovu kodwa-ke wathuthela KwaSwayimane, ngase-Wartburg.

Intshisekelo kaXimba emculweni yaqala ngo-1948. Wadlala iminyaka eminingi emarenki amatekisi nasemigwaqeni yasedolobheni waze waqhamuka nomculo wakhe ngonyaka we-1992. I-albhamu yokuqala kaXimba, iSiyakudumisa (1992) ithengise amakhophi angaphezu kuka-100 000. I-albhamu yakhe eyalandela ethi Umthandazi Ejoyintini (1998) ibinomdlali we-bass / umkhiqizi uMaxwell Mngadi. UXimba ongumculi wekhonsathi ,umsindo kamaskandi nejive yaselokishini ukwakha isitayela sakhe somculo esihlukile UXimba owayedume ngobuhlakani bakhe obukhaliphile kwesinye isikhathi izinto zakhe zavalwa kwi-Radio Ukhozi!

UXimba uqhubekile nokunandisa emicimbini futhi ubeyisishoshovu esizinikele esenza imikhankaso yokufundisa nge-HIV / Aids, efundisa imiphakathi yasemakhaya yaKwaSwayimane ngaleli gciwane, naye uqobo ephila nalo. Ushone eneminyaka engu-72 ngenxa yezifo ezihlobene nengculazi.

Leave a Comment