UVivian Reddy

Ngo-R500 neveni kuphela, u-Vivian Reddy wasungula i-Edison Power eminyakeni engu-30 eyedlule. Namuhla isikhule yaba yinkampani enkulu kunazo zonke ekufakweni kukagesi omnyama eNingizimu Afrika. U-Vivian Reddy owazalwa uVathasallum Reddy uyindodana kathisha futhi unguthunjana ezinganeni eziyisishiyagalolunye. Wakhethwa njengommeleli wokuqala weNingizimu Afrika kwiBoy Scouts Jamboree eJapan. Kulapho ahlangana khona nogqozi u-Neil Armstrong.

Wazalelwa eThekwini, usungule umbuso wamabhizinisi onezintshisekelo ezahlukahlukene kwezamandla, amakhasino, ezempilo, izinsizakalo zezezimali nokuthuthukiswa kwempahla. UReddy ubambe iqhaza ezinhlelweni eziningi zosizo zaseNingizimu Afrika ezifana ne-Orphans of AIDS Trust Fund. Ungumuntu osiza abantu futhi uzibophezele ekufukuleni labo abaswele ngokuhlinzeka ngemifundaze yezemfundo nokuqalisa nokuxhasa i-Orphans of Aids Trust. Wathenga iLuthuli Art Collection eyanikelwa kwiChief Albert Luthuli Museum, ngomgubho weminyaka engama-50 uChief Luthuli ethola iNobel Peace Prize. UVivian ungumphathi wezinhlangano ezingaphezu kwamashumi amabili emkhakheni wezemfundo, ezenkolo, ezenhlalakahle, izikhungo zomphakathi, izinhlangano zezempilo, izikimu zokondla, izinhlelo zokongiwa kwemvelo namasiko. Ngo-2013, inkampani yakhe, u-Edison Power, wasolwa ngenkohlakalo ngemuva kokunikezwa ithenda ka-R1.25 billion, yize lokhu kwasuswa kamuva

U-Reddy uthole imiklomelo eminingi kuleli nasemhlabeni jikelele. Ukusho ezimbalwa:

  • 1992 Umklomelo Wezine WaseNingizimu Afrika Ovelele
  • Umklomelo weSenate Womhlaba Wonke ka-1993
  • Umklomelo Ovelele Wenkonzo
  • Umklomelo we-South African Young Achiever Award ka-1993
  • 1998 I-Rotary International – Umklomelo wePaul Harris Community Service
  • Umklomelo Wonyaka Wosomabhizinisi BaseNdiya Wonyaka ka-2003
  • U-2007 Wavotela Usomabhizinisi Ohlonishwa Kakhulu KwaZulu-Natal
  • Umklomelo Wango-2009 Wokunikela Okuqhubekayo Kubunjiniyela Nezebhizinisi
  • I-Living Legend Award ka-2011 evela eDolobheni laseThekwini lapho athi khona, “Lo mklomelo ukhetheke kakhulu, uqhamuka edolobheni lami uqobo. Idolobha engilithandayo, idolobha ebengisebenza kulo nedolobha elangenza ngaba yilokhu engiyikho.”
  • U-2012 Umenywe ku-Bill Clinton Global Initiative

Leave a Comment