UVal Adamson

UVal Adamson wazalelwa e-Nairobi, e-Kenya ngo-1961 wathuthela eNingizimu Afrika ngemuva kokuphothula eNapier College e-Edinburgh ene-Higher Diploma in Photography ngo-1984.

Phakathi neminyaka emihlanu uVal ayichitha njengomthwebuli zithombe we-The Playhouse Company, wabamba imibukiso emibili, i-Caught in the Act (1988) enezithombe zabadlali benkundla yemidlalo kanye ne-AGFA’s Textured Lives (1992) enezithombe zabaculi abenza kahle ezindaweni ezingaphandle ezingavamile .

Ngemuva kwempumelelo yomsebenzi wakhe e-Playhouse Company, uVal wethula umsebenzi wakhe wokuba ngumthwebuli wezithombe ngo-1992. Ngo-1995 kwaqokwa i-Textured Lives II ye-AGFA. Lo mbukiso wahambela iNingizimu Afrika kwaze kwaba nguNovemba 1996. I-Wildlife Society of South Africa yamthuma ngo-1997 ukuthi akhiqize umbukiso oveza itheku laseThekwini. Ngo-2001 i-Playhouse Company yamthuma ukuba akhombise iCaveve, kwi-South African Women Art Festival. U-Adamson wathola i-Fool’s Award ngo-2005 ngeqhaza lakhe kwezokuthwebula izithombe.

Val Adamson

Ububanzi bomsebenzi wakhe buqala kusukela ekuthwebuleni izithombe ngobude kuya ekuthwebuleni izithombe, ama-documentary photography kuya kuma-stills ezithombe zefilimu, nezithombe zemidlalo yaseshashalazini, futhi ikakhulukazi uhlobo lobuciko aluthanda kakhulu, okungukuthi umdanso. Ngeso lakhe nangelensi yekhamera uyakwazi ukuthatha umzuzu ophakeme wokunyakaza noma isenzo noma inkulumo. Ngokuqapha ngokucophelela nangokungaguquguquki kwabadansi nabadlali emsebenzini, uVal walolonga ubuciko bakhe ekubeni nekhono lokuveza kahle nangobuciko futhi alondoloze ifomu lobuciko okunzima kakhulu ukulithatha ngenxa yemvelo yalo eguquguqukayo nenamandla.

Igalelo likaVal ekudanseni ngokusebenzisa izithombe zakhe lahlonishwa yi “Award for Dance Photography” kuma-KZN DanceLink Durban Dance Awards ka-2012.

Muva nje, umbukiso wakhe wokubuya emsebenzini wakhe wokuthatha izithombe, i-Love Dance, waba yingxenye ye-National Arts Festival ngoJulayi 2014, kodwa phambilini wawukhonjiswa eThekwini (Julayi 2013) nase-The Witness Hilton Arts Festival ngawo lowo nyaka. Kulo mbukiso kunabadansi abaningi uVal asebaqophile, baseThekwini nasemhlabeni jikelele.

Njengamanje usebenza encwadini entsha ethi “A New World Waiting” equkethe ama-portraits amashumi amabili eminyaka, kufaka phakathi abaningi abavela ngaphandle kwezwe lobuciko.

Leave a Comment