UThula Bopela

UThula Bopela unguSihlalo woMkhandlu Wenhlangano i-PSIRA olawula imboni yezokuphepha ezimele eNingizimu Afrika.

Ngesikhathi eseyinsizwa ekuqaleni kweminyaka yama-1960, uBopela wadela iphupho lakhe lobuntwana lokuba ngummeli, ukulandela umsebenzi wakhe njengendoda yamaZulu yokuba yiqhawe elilwa nobandlululo. Wajoyina umzabalazo wenkululeko, ezigabeni zoMkhonto weSizwe ngo-1963. Ngonyaka olandelayo wathunyelwa ukuqeqeshwa kwezempi e-Ukraine. Waqeqeshwa njengongoti wezikhali, lapho aphumelela khona phezulu ekilasini lakhe. Ngo-1967, uBopela wayeyingxenye yeqembu labashokobezi be-MK elabanjwa, laquliswa futhi lagwetshwa intambo e-Salisbury High Court. Ngemuva kweminyaka emibili ese-Death Row, isigwebo sakhe sancishiswa sanikwa iminyaka engu-13 ejele waze wakhululwa uMugabe ngo-1980. Wathola umfundaze e-World University eKenya lapho athola khona iziqu zakhe ze-Sociology / Anthropology ngo-Cum Laude. Kamuva wabuyela eNingizimu Afrika evela ekudingisweni kwakhe e-Netherlands futhi waqala umsebenzi wobumbano ngempumelelo.

UMnumzane Bopela noDaluxolo Luthuli washicilela Umkhonto weSizwe, “Fighting for a Divided People”, incwadi yokuqala eyabhalwa ngamadoda alwa njengabashokobezi nabebutho lenkululeko e-Southern Africa. UBopela ubhale izindatshana eziningi zepolitiki ngemicimbi yezenhlalo eNingizimu Afrika. Usebenzisa ulwazi lwakhe olunzulu nokuhlangenwe nakho kwakhe ukukhuthaza ingxoxo ezinhlakeni zeqembu elibusayo, ikakhulukazi phakathi kwamaqabane asemancane.

Leave a Comment