URos Sarkin

U-Ros Sarkin ubambe iqhaza ezindabeni zamasiko nezemfundo futhi ungumsunguli we-Durban International Film Festival. Ngezinsuku zobumnyama zobandlululo, u-Sarkin wakhombisa amafilimu amaningi ayevinjelwe umbuso, ikakhulukazi amafilimu ayekhuluma ngezindikimba zepolitiki, isibonelo. Ifilimu i-Bernardo Bertolucci 1900 ekhuluma ngokuvuka kobuKhomanisi e-Italy, “A World Apart” ebhalwe nguGillian Slovo, namanye amafilimu amaningi.

Uhambise amafilimu emalokishini ngeloli elincane wawabonisa ezindaweni ezinjengaseMlazi, Clermont, Lamontville, KwaMashu nasezindaweni ezizimele ezifana namasonto, amakilabhu asebusuku, njalonjalo.

Usebenze njengoMeluleki wamaFilimu ohlonishwayo kuMkhosi wamaFilimu ohlotshaniswa neNgqungquthela yokulwa nobuhlanga.

UbeyiKhansela lesifazane lokuqala eNingizimu Afrika ukujoyina i-African National Congress.

Leave a Comment