UMfundisi Sue Brittion

UMfundisi Sue Brittion ungumpristi waseSheshi owazalelwa e-Łódź, ePoland, ngo-1938. Umndeni wakhe wasuka e-Poland eseholidini waya e-Brithani lapho enezinyanga ezingu-18 ubudala ngo-Agasti 1939. Ngenxa yokuhlasela kwe-Nazi Germany ePoland, umndeni awubange usaphindela ezweni lakubo futhi balahlekelwa yizo zonke izimpahla zabo lapho. USue Brittion wathuthela eNingizimu Afrika eneminyaka engu-19 ngo-1957.

Eqeqeshwe emikhakheni eminingi, kubandakanya ukuphatha izingxabano, isenzo esingenalo udlame, ukubuyisana, ukuqapha ukuthula kanye nezenzo zenhlalo, uSue wayengumkhankaso osebenzayo wokulwa nobandlululo futhi eyilungu elingumsunguli we-End Conscription Campaign (ECC).

Uke waphatha iThimba Lezinsizakusebenza loMkhandlu Wamasonto wase-Diakonia eThekwini futhi wayebandakanyeke kakhulu ekusombululeni izingxabano zepolitiki ngasekupheleni kweminyaka yama-1980 nasekuqaleni kwawo-1990. Usize ekuhleleni i-Network of Independent Monitors, okuyinhlangano yezinhlangano zomphakathi eyayiqaphe udlame lwezepolitiki.

Sue Brittion
Sue Brittion

Njengesazi semfundiso yenkolo, uSue wayekhuthele kwi-Movement for the Ordination of Women (MOW) eSontweni Lase-Anglican, futhi wagcotshwa njengompristi.

USue Brittion usazinikele ngokujulile empilweni yobushoshovu futhi manje usegxila emizamweni yakhe njengesishoshovu esisebenza kakhulu kwezemvelo. Usize ekuqondiseni ukuthuthukiswa kokuqala kwe-Southern African Faith Communities Environmental Institute, futhi uyilungu leBhodi. Lokhu kumholele ekutheni ethule umsebenzi wezemvelo kwiNgqungquthela Yomhlaba Yezenkolo Yezokuthula. Muva nje uhlonishwe nge-Mahatma Gandhi International Award for Reconciliation and Peace ngokuhlonipha umsebenzi wakhe wobulungiswa impilo yakhe yonke.

Leave a Reply