ULt-Gen Vejaynand Ramlakan

ULieutenant General Vejaynand Ramlakan, odume ngelika ‘Vejay’, wazalelwa eThekwini ngo-1957. Waqala ukufunda eThekwini futhi wenza umatikuletsheni e-Naidoo Memorial High eMkhomazi ngo-1974. Wathola iziqu zobudokotela eziyisisekelo e-University of Natal ngo-1980. Ube negalelo emazingeni amaningi omphakathi impilo yakhe yonke, kusukela kusishoshovu sezinyunyana, udokotela, isikhulu se-ANC esingaphansi komhlaba, ibutho loMkhonto weSizwe kuya ekubeni yisosha emkhakheni wezempi.

Ukukhula ngesikhathi sobandlululo kwaqala engubafundi enombono ovikelekile, kepha ngenkathi esafunda esikoleni sobudokotela, ingqondo yakhe yyisukile embonweni yabantu, nalapho wayebandakanyeka ezinhlanganweni eziningi zabafundi. Lokhu kuzibandakanya nepolitiki yabafundi kwamholela ekubeni ajoyine inhlangano engaphansi komhlaba ye-ANC, njengesishoshovu sabafundi kanye nezinye izinhlelo ezazibandakanyeka ekuhlaseleni umbuso wobandlululo.

Vejaynand Ramlakan and South African Acting President, Kgalema Motlanthe, January 2011
Vejaynand Ramlakan and Kgalema Motlanthe, January 2011

Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe zobudokotela ngo-1980, wasebenza emini njengodokotela wasebusuku nasebusosheni loMkhonto weSizwe, nokuyinto ephikisana nenjabulo ayephila ngayo njengoba ayebona ukubaluleka kwayo. Waboshwa ngemuva kweminyaka emihlanu , wagwetshwa ejele e-Robben Island ngo-1987. Lapha, waba yilungu le-Central Political Education Committee, futhi ngokungavunyelwa yi-ANC, wachitha unyaka nohhafu elungiselela iziboshwa ezazikanye naye zezombusazwe ukuthi zibe ngabaholi, ngaphambi kokuba kukhishwe. Ngokubambisana neqembu leziboshwa ezazingokwepolitiki njengamanje ubambe iqhaza ekwethuleni i-Robben Island Leadership Institute, lapho izifundo abazifunda ngesikhathi sabo emzabalazweni zabelwana ngazo nobuholi bamanje nobusha emzameni wokuqhubeka nendlela ebekwe okhokho babo.

Ngo-1993, ngemuva kokukhululwa kwakhe, uVejay wabizwa nguNgqongqoshe Wezokuvikela ongasekho, uJoe Modise, ukuba asize ekwakheni uMbutho Wezokuvikela Kazwelonke omusha. Njengelungu loMkhonto weSizwe (MK), uRamlakan wadlulela embuthweni wezokuvikela waseNingizimu Afrika ngenkathi uMK efakwa kuwo ngo-1994. Ngemuva kokusebenza ngendlela ehlelekile, uRamlakan waqokelwa esikhundleni esiphakeme seNingizimu I-African Military Health Service ngonyaka ka-2005, esebenza njenge-Surgeon General yezwe kwaze kwaba ngu-2013, ngemuva kwalokho waqashwa njenge-Chief of Corporate Staff Services eMnyangweni Wezokuvikela. Wasebenza njengodokotela wezempi kuMongameli Wangaphambilini uNelson Mandela, kanye noMeluleki Oyinhloko Wezokwelapha kaMadiba egameni likaHulumeni. Kulesi sikhundla wayebambe iqhaza elikhulu ekunakekeleni uMandela eminyakeni yakhe embalwa edlule.

Uthole imiklomelo eminingi yokwenza umsebenzi wezempi, waqeqeshwa njenge-Order of Saint John yi-Her Majness Queen Elizabeth, ngegalelo lakhe kwezempilo; futhi waklonyeliswa ngomklomelo we-UKZN Edgar Brookes Award, ngomnikelo ovelele emizamweni yabantu nasekutholeni inkululeko.

Kunabantu abambalwa abanikele ngempilo yabo engaka emsebenzini womphakathi. Ukusuka ekumeleleni amalungelo abafundi eNyuvesi yaseNatali, ukuya ekuqeqesheni ezempi ngomshoshaphansi eSwazini, nokuqinisekisa ukunakekelwa okungcono kakhulu kwezempilo komunye wabaholi be-20th century, uLieutenant General Vejaynand Ramlakan ungumuntu okungafanele azisole ngakho ngempilo ephilwa ngokugcwele.

Ushone ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo ngomhlaka-27 Agasti 2020 esibhedlela esiseGoli.

Leave a Comment