ULorraine Scott

U-Lorraine Scott we-Durban South Lions Club, uzinikele impilo yakhe ekupheni futhi usechithe iminyaka engaphezu kwengama-63 esiza labo abaswele. Ubambisene ne-KZN Blind and Deaf Society futhi usizile ukuqala ngezimali ngeLions Club International Foundation yemitholampilo ehlongozwayo yokuzwa nokubona eThekwini. Uyilungu le-The Ridge Lions Club International.

Uthole ukuqashelwa umhlaba wonke ngokuzinikela kwakhe nokwenza izinto ezinhlobonhlobo njengomakhi womphakathi. Eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule u-Lorraine Scott unikele ngamajezi ezinganeni ezikhubazekile. Lokhu ukufeza nabesifazane abayisikhombisa abazinikele abaneminyaka engama-65 kuya kwengama-80 abacishe bakhiloshe unyaka wonke. Kuze kube manje lokhu kuhlomulise izingane ezingaphezu kuka-3000.

Ube esenxusa umphakathi ukuthi usize ngeminikelo ye-ply four noma i-double knitting wool, edingeka kakhulu. Uma ungasiza, xhumana noLorraine ku-082 968 5085.

Ngikulo mhlaba ukwenza okuthile futhi ukukwenza kufanele.” U-Lorraine Scott

Leave a Comment