Ukusha KwePhalamende

Lonyaka angathi uqukethe izimanga. Asikaqedi ngisho inyanga siwuqalile kepha sekunezigameko esezenzekile kanye nezenzeke onyakeni odlule sikushiya unkemile. Kubonakale ngendida ebekhona ngengoma ehlukanise unyaka uthi itshe ligaya ngomunye umhlathi.  Kulesi siqeshana sibheka kafushane isigameko sokusha kwePhalamende.

Ukusha kwePhalamende kuyihlazo futhi kumangaze abaningi ngoba phela lendawo ibalulekile kanti kulindeleke ukuthi ihlezi iqaphiwe. Lokhu kuveze ubudedengu nokungasebenzi bezokuphepha ngokuhluleka ukuvikela indawo eyinsika yezwe. Baningi ababona angathi kunesandla semfene ngakwezepolitiki kulesi sigameko. Yize noma ekhona umsolwa uZandile Mafe oboshilwe lesigameko necala liqhubeka kepha akukacaci ukuthi ngempela unesandla ekushisweni kwePhalamende noma ugcotshwa ngobende inyama engayindlanga.

Okunye okumangazayo ukuthi kuningi okwenzekayo ezweni uma uzobuka izigameko ezenzeke kunyaka owedlule ka-2021. Lokhu kusha kwePhalamende kulandele ukusha kwentambo kagesi e-Acacia-Tafelbaai ekhiqiza ugesi othelela iCentral Business District yase Cape Town. Mhlaka 19 Desemba 2021, abantu namabhizisini aseCity Bowl nazindawo ezakhele khona basala bengenagesi isikhathi esingaphezu kwamahora awu-12. Ingabe ukusha kwalentambo ephakele ugesi idolobha kuzenzekele?

Lezi zigameko ziyamangaza zikwenza ube nemibuzo engaphenduleki ngobuholi kanye nezepolitiki zakuleli. lokhu kunjengesimo sokulutha (unrest) okube khona ngoJulayi wonyaka owedlule (2021). Isimo sokulutha okwakukholelwa ukuthi saqalwa ukuboshwa kukaJacob Zuma sagcina sikhomba ukuba nesandla kwezepolitiki. Ingabe nokusha kwePhalamende kuhlangene nezombusazwe kucashwa ngoZandile Mafe? Ingabe kusho ukuthi konke lokhu kubantu bakulelizwe, kuyozwakala.

Article Overview

The fire that happened in Parliament was a disgrace. Even though there is a suspect in custody, Zandile Mafe, it is still unclear whether he’s just a scapegoat or a terrorist. Before this, there was a fire incident that snapped power supply cable at the Acacia-Tafelbaai that supply for City Bowl and surrounding suburbs. This incident left residents and businesses with no power for hours. A lot is happening in our country (let’s not forget the Durban riots of last year) and there are people who are not happy with those in power. Could these incidents have any connecting? Might they be part of political strategies?

Leave a Comment