UJerry Kunene

Umculi we-axophonist,u-Jerry Kunene “KZN Old Lion of Jazz” waqala umsebenzi wakhe womculo ngawo-1950. Iqembu lakhe i-Jerry’s Sextet (elaqalwa ngeminyaka yama-1960s) laguqula igama lalo laba i-Jerry and His Men lapho ubulungu balo bukhula. UKunene usedlale nenqwaba yabaculi bakuleli nabadumile futhi usehambe kakhulu umhlaba wonke ngamaqembu ahlukene.

U-Jerry Kunene ungumbhali we-saxophonist osebenze noMbongeni Ngema ku-Township Fever Musical e-New York, kanye ne-African Jazz Pioneers, uSipho Gumede ongasekho, Brian Thusi, The Key Notes, Darius Burbeck, Jonathan Ngema, Theo Bophela, Dudley Dlamini, James Mbambo no-Clarence Khumalo.

Indaba ka-Jerry ayijwayelekile kubantu abanamakhono ngokweqiniso. Yize ekhule eNingizimu Afrika ngesikhathi sobandlululo , kungekho nokuthola imfundo esemthethweni yomculo, u-Jerry wathola umculo. Kwakungenakuvinjelwa. Uchaza ukufunda umculo njengenqubo yokuzama nokwenza amaphutha, ukuzama imisindo nokuba nekhono lokuthola izikhathi zokuzijwayeza. Uhlala ngokufunda kuze kube namuhla, ukuzifundisa ngokuphelele.

Impumelelo ka-Jerry yayihlaba umxhwele, uvakashele amazwe angaphezu kwawu-8 futhi wabambisana nabanye bamagama amakhulu emculweni wakuleli nowakwamanye amazwe. Usanda kunandisa e-Bat Centre nabanye abaculi.

Leave a Comment