Ujeqe

Ujeqe ungabalelwa ekudleni kwesintu njengesinkwa sakwantu. Abanye abantu bawubiza ngempama kanina. Nansi i-Resiphu yawo:

Izithako:

  • Ushukela (200g)
  • Amanzi amhlophe eqanda
  • Izinkomishi ezine zikafulawa
  • Inkomishi eyodwa nohhafu wayo wamanzi afudumele.
  • Uyisti (11g)
  • Izithupha ezintathu zosawoti.

Indlela yokwenza:

  1. Hlanganisa ufulawa, amanzi, uyisti nosawoti ukuze kwakheke inhlama ethambile. Gingqa uphinde urole inhlama esitsheni ohlanganisele kusona. Kudingeka lokhu ukwenze imizuzu eyishumi. Faka inhlama kupulasitiki ohlanzekile futhi ongenambobo. Qikelela ukuthi upulasitiki wakho uyawubopha uvaleke. Emva kwalokho beka inhlama yakho endaweni efudumele isikhathi esingangehora.
  2. Faka amanzi amancane ebhodweni mase ufaka upulasitiki wakho onenhlama, isivalo sebhodwe usivule kancane. Yazi ukuthi uma amanzi emaningi kakhulu ayachitheka. Ulinde noma isikhathi esingangamahora amathathu.
  3. Emva kwalokho khipha ujeqe kupulasitiki, ulinde uphole kancane ngaphambi kokudla.

Ujeqe ke ungawudla nezinto eziningi okubalelwa kuzo isitshulu, ichakalaka, isubhu noma ibhotela. Ngezansi ngifake isthombe sokudla okudliwa nojeqe.

Ukudla okunojeqe

 

Article Overview

The above is a recipe of ujeqe (steamed bread) which is very popular in South Africa. The recipe article contains a picture of meal of which includes ujeqe.

1 thought on “Ujeqe”

Leave a Reply