UDokotela Imtiaz Sooliman

UDokotela Imtiaz Sooliman wazalelwa e-Potchefstroom, e-North West. Uqale izifundo zakhe e-Potchefstroom, wadlulela e-Sastri College eThekwini ngo-1978. Wathola iziqu zobudokotela e-University of Natal Medical School ngo-1984.

U-Imtiaz Sooliman unguMsunguli, uMqondisi kanye noSihlalo we-Gift of the Givers (Waqful Waqifin Foundation). Ngesikhathi esengumfana omncane, uDkt Imtiaz Sooliman wakhulela esitolo somndeni wakhe e-Potchefstroom ekhonza, lapho ubaba wakhe asiza khona amakhasimende aswele ngemali mboleko kanye namanani aphansi. Kwakungokokuqala ukuthi u-Imtiaz abe nozwelo, olwaba wumgogodla wempumelelo yakhe. Ngemuva kokuba ubudokotela ngokusemthethweni, umsebenzi wakhe wobuntu waqala ngenkathi u-Imtiaz emi e-Mozambican river bank ebuka izingane zimba amanzi zingaphumeleli, futhi zidla udaka ngenxa yokuphelelwa yithemba. Ngokubambisana nokwesekwa yi-Islamic Medical Association, wakhuthazeka ukuthi athathe isinyathelo sokusiza abantu.

Ngo-1992, ngenkathi evakashele e-Istanbul eTurkey, waziswa kuSufi Sheikh owayalela u-Imtiaz ukuthi asungule inhlangano ebizwa nge-Gift of The Givers, futhi asebenzele isintu ngokungagunci impilo yakhe yonke, kungakhathalekile ukuthi ungowaluphi uhlanga, inkolo noma umbala; kanye nanoma yikuphi emhlabeni nganoma yisiphi isikhathi. Ingxenye emangalisa kakhulu yalesi sigameko ukuthi uSheikh wayengakwazi ukukhuluma isiNgisi, kanti u-Imtiaz wayengakwazi ukukhuluma isi-Turkey, nokho bobabili babezwana kahle; okwaholela ekuzalweni kwesipho se-Givers. Eminyakeni emibili eyalandela, ukuzibandakanya kwakhe kwakhula kwaze kwaba sezingeni lokuthi u-Imtiaz avale ukuhlinzwa kwakhe kwezokwelapha ngo-1994, ukuze aqhubeke nokuzinikela kwakhe ekusizeni ngokugcwele.

UDkt Imtiaz Sooliman ungumholi ozinikele, futhi onamandla namakhono okuxoxisana ahlukile, wethenjwa yibo bonke ahlangana nabo. Wanikezwa i-Order of the Baobab in Silver ngegalelo lakhe ekusizeni abantu eNingizimu Afrika nge-Gift of the Givers Foundation kanye nemishini yakhe yokusiza abantu emazweni ahlukahlukene. Imisebenzi yakhe yamukelwa ngemiklomelo ehlukahlukene engu-101 yezwe neyamazwe omhlaba, izingcaphuno, ukuncoma kanye nokuhlonishwa okukhethekile. Lokhu kuhlonishwa kufaka phakathi imiklomelo emine evela e-Heads of State, kufaka phakathi ne-President’s Order of the Star of South Africa, umklomelo ophakeme kunawo wonke wabantu baseNingizimu Afrika.

Umsebenzi wakhe wakamuva wokusiza kwaba ukuqoqa usizo e-Haiti ngemuva kwenhlekelele yokuzamazama komhlaba.

Leave a Comment